English Svenska

Den Barmhärtige Samariten

Migori, Kenya


Tanken på Den barmhärtige samariten, hjälp till självhjälp föddes en natt när jag bad till Jesus. Vi hade under våra år hjälpt lidande barn och även vuxna på olika sätt, allt efter behov. Det hade blivit en hel del operationer och andra hjälpinsatser under årens lopp i Kenya. Nu talade Herren om att Han ville att vi skulle fortsätta att hjälpa föräldra- och vuxenlösa barn även när vi åkte tillbaka till Sverige.Innan vi åkte hem bildade vi en liten styrelse i Migori Kenya, bestående av Peter Ouma ord-förande, Pamela Oyoo som tar hand om barnen och Carolyne George ekonom och ansvarig för bokföringen.
Vi hann även registrera oss i namnet ”the Good Samarithan, help to self help” och öppna ett bankkonto.

Jag har kunnat skicka ut pengar varje månad till dem och de första åren hjälpte våra medarbetare barnen på olika sätt med operationer, skolavgifter, temporära lösningar och hade barn även hemma hos dem när de inte hade någon annanstans att vara.

En kvinna i vår församling i Arjeplog föreslog att vi skulle söka pengar via ”världens barn” till vårt arbete och vi fick 50 000 kr som vi byggde upp ett hem på eget land för.
De brände teglet själva och många församlingsmedlemmar i Peters kyrka hjälpte till på olika sätt.
Ni kan se att det är ett ganska stort hem. Det består av en pojk- och en flickavdelning, kontor, rum för den vuxne att sova i, förråd och kök i afrikansk stil bredvid. Toa med tvättrum finns också, även vattenbrunn som ger vatten om det inte är för torrt.

Vi har 53 barn där nu (i skrivande stund) i åldrarna från 0-12 år. Alla barn som ska gå i skolan gör det nu, en del har aldrig gjort det. Deras föräldrar och andra anhöriga är döda av aids och de har hittats och kommit till oss på olika sätt. Alla barn är avmaskade, får frukt varje dag och bra afrikansk mat. Numera ser de friska och glada ut.
Skolbarnen hade gjort bra ifrån sig i examen som de har efter varje skolår.
Tanken är att barnen ska få nya hem och bli utslussade så fort som möjligt. Det är en utmaning och lite svårt, för fattigdomen är stor, men vi lyckats ge 150 barn nya familjer!
Jag tror inte på barnhem egentligen som en permanent lösning för det gör att de blir utanför samhällsnätverket, men det är en bra temporär lösning.Varje år har de en stor julfest då alla som har haft med vårt arbete att göra samlas och har det riktigt roligt tillsammans. Då får de alltid julklappar också i form av skrivböcker, pennor, kläder m.m.
En annan viktig del av arbetet är att de går till sjukhusen runt om i staden varje lördag och predikar Guds Ord och ber för sjuka. Många tar emot Jesus i sina liv och många blir friska.
Det har de fortsatt med i 13 år nu och de är mycket trogna i detta. De ser hur mycket det betyder för de sjuka att de kommer med uppmuntran, medmänsklighet och tro på undrets Gud. Det är förtvivlade och dödsrädda människor som ligger på sjukhusen med aids och väntar på döden. De behöver all hjälp och allt stöd de kan få! Vi hjälper en del rent praktiskt också när vi kan.

Peter undervisar också regelbundet om aids, hur man får det och visar filmer.

Vi har bra samarbete med de sociala myndigheterna och med kommunen och de högaktar vårt arbete. Det är mycket roligt och värdefullt.

Vårt bankgiro är 5386-9640 och Swish 1230810457. Alla gåvor stora som små är mycket välkomna.
Barn behöver ju hjälp, mat och omsorg varje dag hela året och när du sätter in pengar på vårt konto så hjälper du några av de mest fattiga och utsatta jag känner till.

De enda administrationskostnader som blir är växlingsavgiften banken tar när jag skickar ut pengarna till Kenya via Internet varje månad. På barnhemmet har vi 15 anställda plus nattvakt.

Anette Hellekant-Långs

Bidra till Den Barmhärtige Samaritens arbete

Swish: 1230810457 eller Bankgiro 5386-9640

Om du har några funderingar kontakta oss gärna på denbarmhartigesamariten@gmail.com 

%d bloggers like this: